Get Adobe Flash player

Опитування

Які фактори найбільш важливі для Вас під час вибору приватного медичного закладу?
 

 

Науковий журнал

Посилання

Погода

Погода в Львові

Правила оформлення статей

 

Правила оформлення статей

Формат сторінки

A 4, орієнтація - книжкова

Поля

верхнє і нижнє 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см

Основний шрифт

TimesNewRoman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

(новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

в квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту.

Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається

Обсяг

від 7 до 20 сторінок включно

 

  • У статті повинні міститися такі елементи:

- Актуальність статті;

- Постановка проблеми;

- Формулювання цілей статті (постановка завдання);

- Виклад основного матеріалу;

- Висновки, зроблені в результаті дослідження.

  • Редакцією приймаються матеріали, збережені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx )
  • Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад , Степчук С.П.)
  • Відповідальність за вміст матеріалу несе автор.
  • Статті повинні бути перевірені перед відправкою редакції.
  • При грубих порушень правил оформлення стаття не приймається.

Приклад оформлення статті

Степчук С.П.,

кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Буковинського державного медичного університету

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

На кожному етапі становлення кафедри фтизіатрії та пульмонології висвітлено напрямки наукової, методичної та лікувальної роботи співробітників. Обґрунтована актуальність подальшого дослідження ефективності застосування сучасних програм хіміотерапії у хворих на туберкульоз та створення нових вакцин і ліків для оптимізації лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.

Ключові слова: кафедра фтизіатрії та пульмонології, історія, науковий напрямок, туберкульоз, хіміорезистентність.

The directions of scientific, methodical and clinical stuff activity of the Phthisiology and Pulmonology department at every stage of its becoming and prospects of development were covered in this article. Also the relevance of further researches of the effectiveness of modern chemotherapy program and the creation of new vaccines and medications optimizing treatment of patients with TB drug resistance was grounded.

Key words: phthisiology and pulmonology department, history, scientific directions, tuberculosis, TB drug resistance.

Курс туберкульозу був організований в 1944 році на базі кафедри факультетської терапії Чернівецького медичного інституту. Першим завідувачем курсу був доцент Б.П. Александровський, який започаткував навчально-методичну роботу на курсі та наукову роботу з проблем діагностики та диференційної діагностики різних форм туберкульозу легень.

Література:

1.         Александріна Т.А. Особливості епідемії туберкульозу в Україні. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 2012. № 2. С. 7–13.